Pro těhotné pacientky, jejichž prenatální péče neprobíhá v naší ambulanci, nabízíme provedení ultrazvukových vyšetření v těhotenství. Jedná se o celkem tři vyšetření, ostatní péče bude dál probíhat u Vašeho obvodního gynekologa.

V těhotenství je třeba provést alespoň 3 ultrazvuková vyšetření. Prvotrimestrální screening, tj. vyšetření kolem 12. týdne těhotenství a ultrazvukové vyšetření ve dvacátém a třicátém týdnu těhotenství.

Prvotrimestrální screening

(vyloučení onemocnění plodu Downovou chorobou a některými dalšími chromozomálními vadami, stanovení rizika preeklampsie)

Toto ultrazvukové vyšetření se provádí obvykle kolem dvanáctého týdne těhotenství, nejpozději ale do 13+6. První číslo znamená týden těhotenství, druhé číslo za znaménkem plus počty dnů následujícího týdne. Pro provedení prvotrimestrálního screeningu je třeba nejprve zajistit odběr krve, tj. biochemický screening. Teprve poté následuje ultrazvukové vyšetření. Krev je nejlepší odebrat kolem desátého týdne, to znamená, že ultrazvuk se provádí obvykle o 2-3 týdny později.

Následující graf ukazuje záchyt chromozomální vady při prvotrimestrálním screeningu podle toho, v jakém týdnu byl proveden odběr krve a ultrazvuk. Tj. vysvětluje, že největší záchyt chromozomální vady plodu je při prvotimestrální screeningu při odběru krve v 10. týdnu a ultrazvukovém vyšetření (UZ) ve 12.-13. týdnu.

Do následující tabulky uveďte datum poslední menstruace. Po zadání těchto údajů uvede tabulka nejvhodnější datum odběru krve.


Pokud se dle Vašeho gynekologa stáří Vašeho těhotenství neshoduje s ultrazvukovým vyšetřením, volejte na číslo 466 430 732 nebo se osobně dostavte do naší ambulance a to nejlépe v úterý mezi 8:00-9:00 hod a další dny (středa až pátek) mezi 7:00-9:00 hod. V pondělí neordinujeme a dovolená je uvedena na našich stránkách.

Po odběru krve a upřesnění délky těhotenství na naší ambulanci budete pozvána cca za 2 týdny na ultrazvukové vyšetření (UZ), ideálně kolem 12+0 až 13+0. Při druhé návštěvě bude zkompletováno ultrazvukové vyšetření s předchozím vyšetřením krve a bude vypočítáno riziko chromozomální vady pro Váš plod. Pokud bude vyšetření v pořádku, obdržíte zprávu pro Vašeho gynekologa, v opačném případě budete poslána na genetickou konzultaci.

Každé vyšetření je dále doplněno měřením děložních tepen ke stanovení rizika preeklampsie. Preeklampise je onemocnění vyskytující se u cca 5% těhotných žen v druhé polovině těhotenství a je provázeno otoky, vzestupem tlaku a bílkovinou v moči. Pokud vyšetření zjistí, že by Vám mohla hrozit preeklampsie v druhé polovině těhotenství, bude Vám nasazen Anopyrin ještě před 14+0. Tento postup snižuje výskyt preeklampsie na polovinu.

Pro ty ženy, které z nějakého důvodu nestihnou optimální odběr krve doplněný ultrazvukovým vyšetřením (UZ) uvádíme, že prvotrimestrální screening, tj. odběr krve i ultrazvuk lze provést i současně nejpozději však do 13+6, kdy velikost plodu (CRL) činí maximálně 84mm. Po tomto termínu již prvotrimestrální screening provést nelze.

UZ II. screening

Je vyšetření, které má odkrýt především strukturální vady plodu. Optimálně se provádí mezi 20+0-22+0. Dále je při tomto vyšetření popsáno množství vody plodové, uložení placenty, úpon pupečníku, cévy v pupečníku a změřena délka děložního hrdla (cervikometrie).

UZ III. screening

Je vyšetření prováděné mezi 30+0 až 32+0. Toto ultrazvukové vyšetření se zaměřuje na vývojové vady, které není možné odhalit kolem 20. týdne a posuzuje růst plodu.

Shrnutí

Všechna tři ultrazvuková vyšetření se v těhotenství od 1.1.2020 platí. Prvotrimestrální screening a ultrazvuk ve dvacátém týdnu stojí 1500 Kč. Kromě vyšetření obdržíte ještě automaticky 3 černobílé fotografie. Cena ultrazvukového vyšetření ve třicátém týdnu je 800 Kč, rovněž s fotografiemi v ceně. Ceny ultrazvukových vyšetření pro dvojčetná těhotenství jsou vždy o 500 Kč vyšší.

Pokud budete odeslána genetikem nebo předchozí vyšetření vysloví podezření na vadu plodu, bude provedeno superkonziliární UZ vyšetření. Toto vyšetření je plně hrazené všemi pojišťovnami, ale mohou jej provádět v Pardubicích zatím pouze tři gynekologové (příslušný diplom viz níže).

V případě, že je vada neslučitelná se životem nebo se jedná o velmi závažnou vrozenou vadu je umožněno se rodičům včas rozhodnout o případném přerušení těhotenství. Je možné takto zabránit narození vážně postiženého dítěte. Za poslední 3 roky existence této ordinace byly zde diagnostikovány 4 takové případy.

Ukázka zobrazení plodu při prvotrimestrálním screeningu.

 

Ukázka vyšetření děložních tepen pro stanovení rizika preeklampsie.

 

Vysoká kvalita ultrazvukového vyšetření v naší ordinaci je zajištěna jednak kvalitním ultrazvukovým přístrojem a dále pak skutečností, že je vyšetřující lékařka držitelkou kvalifikace ČSUPG ČLS JEP II. stupně opravňující provádět superkonziliární ultrazvuková vyšetření v subspecializaci porodnictví.