Preventivní péče o ženy v České republice, kterou si můžete zajistit cestou obvodního gynekologa:

V České republice je hrazeno preventivní gynekologické vyšetření všemi pojišťovnami jednou ročně.

Součástí vyšetření je odběr cytologie (stěr z děložního hrdla s cílem odhalit častá stádia rakoviny děložního čípku).  Současně všechny pojišťovny všem svým pojištěnkám ve věku 35+, 45+ a 55+ hradí odběr HPV. Jedná se o testaci na přítomnost lidských papilomavirů, tj. virů, které jsou odpovědné za vznik rakoviny děložního čípku.

Zkumavka a odběrový kartáček pro zjištění přítomnosti HPV virů na děložním čípku.

Tento test je možné provést mezi 35-36. rokem věku, 45.-46. rokem věku a od 1.1.2024 i mezi 55.-56. rokem věku. V den 36., 46 a 56. narozenin již tento test bezplatně provést nelze. Pacientky, které pravidelně jednou ročně docházejí na preventivní gynekologické vyšetření, budou o blížícím se testu informovány. Test je pozitivní cca u 7% pacientek a jeho pozitivita má za následek další vyšetření. Je třeba zdůraznit, že pouhá pozitivita ale neznamená přítomnost rakoviny děložního čípku.

Doporučujeme všem naším pacientkám, jejichž děti, a to jak dívky, tak chlapci, dosáhli věku 11-ti až 15-ti let, aby svým dětem zajistili očkování proti rakovitě děložního čípku cestou dětského lékaře.  Například Všeobecná zdravotní pojišťovna plně hradí nejlepší, tzv. nanovalentní vakcínu Gardasil 9. Před zahájením pohlavního života stačí 2 dávky v intervalu 6 měsíců.

Pro naše pacientky, které toto očkování v mladém věku neabsolvovaly, je vhodné zahájit toto očkování těsně před výkonem na čípku prováděným pro přednádorové změny. To očkování naše ambulance zajišťuje, zdravotními pojišťovnami ale hrazeno není a je třeba aplikovat vždy 3 dávky.

Vakcina Gardasil 9 používána k prevenci rakoviny děložního čípku (nejlepší vakcína na trhu, poskytuje ochranu proti devíti typům HPV virů)

Mamografický screening:

V České republice je mamografický screening organizován od 45. roku věku ve dvouletých intervalech. Naše pacientky mohou telefonicky požádat sestru o zaslání žádanky do pardubického mamografického centra bez nutnosti návštěvy naší ambulance. Na mamografický screening se ale musíte v EUC Mamocentrum Pardubice telefonicky nebo on-line objednat.

 

Screening rakoviny tlustého střeva:

V České republice je screening rakoviny tlustého střeva organizován od 50. roku věku. Jednoduché FOB testy zjišťujících přítomnost krve ve stolici jsou prováděny do 55 let v ročních intervalech a poté od 55 let ve dvouletých intervalech. Toto vyšetření lze kdykoliv nahradit screeningovou kolonoskopií (vyšetření tlustého střeva flexibilním kolonoskopem). Pokud při kolonoskopii nebude odhalen polyp ani jiná další odchylka od normálu, stačí kolonoskopii opakovat v osmi až deseti-letém intervalu. FOB testy lze provést cestou obvodního lékaře nebo obvodního gynekologa.

Ukázka FOB testu, který slouží ke stanovení přítomnosti krve ve stolici.

Denzitometrické vyšetření:

Od šedesáti let věku má každá žena v České republice nárok na denzitometrické vyšetření., tj. vyšetření při kterém se stanovuje hustota kostní hmoty a pohotovost ke zlomeninám obratlů, krčku stehenní kosti nebo předloktí. V intervalu mezi 50. a 60. rokem je třeba vyplnit FRAX dotazník.

Ten po doplnění odpovědí na několik otázek z osobní a rodinné anamnézy stanoví, zda je denzitometrické vyšetření indikováno dříve než v 60-ti letech života.

FRAX dotazník, který s Vámi vyplní obvodní gynekolog, aby zjistil, zda je u Vás denzitometrické vyšetření indikováno před 60. rokem života.