MUDr. Zuzana KOKRDOVÁ, Ph.D.

Datum narození:              28. listopadu 1963 (rozená Mračnová)

Vzdělání:

1978 – 1982:
Gymnázium Zdeňka Nejedlého v Dobrušce – třída chemicko-biologická, maturita s vyznamenáním

1982 – 1988:
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství
– pomocná vědecká síla na ORL klinice (1985 – 1988)
– červený diplom, Cena rektora UK za vynikající výsledky

Atestace:

 • 1991: Atestace 1. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace
 • 1994: Atestace 1. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 1999: Atestace 2. stupně v oboru gynekologie a porodnictví – prospěla s pochvalou
 • 2009: Atestace z fetomaternální medicíny
 • 2009: Certifikát – prvotrimestrální a druhotrimetrální screening (Fetal medicine Foundation – London)
 • 2013: Ukončení doktorského studia na LF UK HK a získání titulu Ph.D.
 • 2020: Oprávnění provádět Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

Kurzy, stáže:

 • 1995: Kurz klinického managementu, Northwick Park Hospital, Londýn (3 týdny)
 • 1997: Stáž na porodnicko-gynekologických odděleních v nemocnicích v Belfastu, Londonderry a Newry, Severní Irsko (2 týdny)
 • 2004: Výukový program: ST analýza v diagnostice intrapartální hypoxie plodu, Götteborg, získán certifikát instruktora
 • 2012: Imperial College London, Kurz pokroků ve fetální medicíně
 • od 2014: Pravidelná účast na světových kongresech o ultrazvuku v porodnictví a gynekologii (ISUOG)

Jazykové znalosti:

 • angličtina: Všeobecná státní zkouška (1989)
 • němčina: Velmi dobrá znalost (na úrovni 5. ročníku Jazykové školy)
 • ruština: Maturitní zkouška

Zaměstnání:

 • 1988 – 1992: Fakultní nemocnice v Hradci Králové, anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • (květen 1991 – listopad 1992: mateřská dovolená)
 • 1992 –  2015: Pardubická krajská nemocnice, a.s., Porodnicko-gynekologická klinika
 • 2002 –  2009: Ordinář pro rizikové těhotenství PKN, a.s.
 • 2001 –  2015: Krajský perinatolog pro Pardubický kraj
 • 2010 – 5/2015: Zástupce primáře Porodnicko-gynekologické kliniky PKN, a.s.
 • 6/2015 – 4/2022: Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • 1/2017  – dosud: Soukromá gynekologická ambulance
 • 4/2023  – dosud: Vedoucí lékařka PRENET

Pedagogická činnost:

 • 2006 –  2015: Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
 • 2010 –  2015: Zástupkyně přednosty Porodnicko-gynekologické kliniky pro vědeckou a výchovnou činnost
 • 2023 – dosud: Účast v mezinárodním rozvojovém projektu České rozvojové agentury, který realizuje Nadační fond Vita et Futura pod názvem „České perinatologické ruce letí do Kambodže“ s cílem zvýšit úroveň perinatální péče v Kambodžském království